Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Πρακτορείο Ασφαλειών
 

   Διαθέσιμοι και αξιόπιστοι στην
  • Ασφάλιση Βιομηχανικών και Εμπορικών Κινδύνων, Περιουσίας, Μεταφορών , Φωτοβολταϊκών μονάδων
  • Πιστώσεων (Αφερεγγυότητας - Καθηστέρηση Πληρωμής)
  • Αστικής Ευθύνης Προϊόντος, Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
  • Γενικής Αστικής Ευθύνης, Κατασκευής Έργων Κατά παντός κινδύνου
  • Αυτοκινήτων, Νομικής Προστασίας
  • Ομαδικών - Ατομικών Ζωής και προσωπικών ατυχημάτων
 
Επικοινωνήστε μαζί μας!
 
Ερυθραίας 46, 543 51, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 274746, 273386
Fax: 2310 234003 • e-mail: info@artion-insurance.gr,vourakis@otenet.gr
www.artion-insurance.gr
 

 
Hosted by